Печати

Листа на потпишани Меморандуми за разбирањесо регулаторни тела од регионот во рамки на билатерална соработка

  1. Меморандум за разбирање помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија и Националната комисија за контрола на нуклеарните дејности на Романија за соработка по прашања во однос на регулативата за радијационата заштита,  потпишан на 26 Октомври 2010 година, во Букурешт, Романија
  2. Договор помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија и Нуклеарната регулаторна агенција на Република Бугаријаза соработка по прашањата на радијациона заштита, потпишан на 17 ноември 2010 година во Софија, Бугарија
  3. Меморандум за разбирањепомеѓу Македонската Дирекција за радијациона сигурност и Словенечката администрација за нуклеарна сигурност за размена на информации по прашања од нуклеарна и радијациона сигурност потпишан во Виена на 20 Септември 2010 година во текот на 54. Генерална конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија
  4. Меморандум за разбирање помеѓуДирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија и Агенцијата за заштита на животната средина на Црна Гора за соработка во полето на радијационата заштита, потпишан на 25 мај  2011 година во Охрид, Македонија.
  5. Меморандум за разбирање помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Македонија и Државната регулаторна агенција за радијациона и нуклеарна сигурност на Босна и Херцеговина за соработка во полето на радијационата заштита, потпишан на 21 декември 2011 година во Сараево, Босна и Херцеговина.