VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

VTEM skitter

Radiation Safety

Directorate

About RSD

Дирекцијата за радијациона сигурност е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице и врши управни и стручни работи од областа на заштита од...

Read more

Our Location

Boul. Partizanski odredi No.143 P.Fax 22, 1020 Skopje - Karposh
phone: 02/3 099-030
fax: 02/3 099-032
email: drs@drs.gov.mk


Read more

Duty phone

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност: 075 / 25 - 42 - 25

Постојат чекори што можете да ги преземете за да се заштитите себе си и вашето семејство од радијацијата по нуклеарна детонација.

Read more...  

Во однос на случувањата во Украина, и нуклеарната централа Запорожје ситуацијата е повеќе од стабилна. Пет од шест реактори се изгасени уште во Септември 2022...

Read more...  

 

Во период од 26 до 30 Јуни 2023 година, Дирекцијата за радијациона сигурност во покровителство на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) беше домаќин на настан на тема „Европска регионална работилница за стартување наинформациониот  регулаторен систем RAIS+“

Read more...  

Завршен состанок во рамките на INCS проектот "Подготвеност и одговор при вонредни настани во регионот на Западен Балкан"

Со цел да го поддржи подобрувањето на нуклеарната сигурност ширум светот, Европската унија воведе посебна програма наречена „Инструмент за соработка во областа на нуклеарната сигурност - INSC“

Read more...  

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik