Регионална и билатерална соработка

Листа на потпишани Меморандуми за разбирање со регулаторни тела од регионот во рамки на билатерална соработка

Running sneakers | Nike Air Force 1 - Sneakers Rares et Authentiques Homme et Femme

Повеќе...  

Radiation Safety Directorate since 2010 has established cooperation with the National Institute for Radioelements in Fleurus, Belgium. Each year the Radiation Safety Directorate is submitting a request to National Institute for Radioelements in Fleurus for projects that would be of interest for cooperation in the field of radiation and nuclear safety and security.

bridge media | Nike Air Force 1 , Sneakers , Perthenergy STORE

Повеќе...  

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik