Конвенции

 1. Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за спречување на актите на нуклеарен тероризам(Службен Весник на Република Македонија, бр.  70/06)

 2. Закон за ратификација на Амандманот на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово одлагање и Амандманот на  Анекс1,Анекс8 и Анекс9 (Службен Весник на Република Македонија, бр.  49/04)

 3. Закон за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекугранично пренесување на опасен отпад и негово скалдирање(Службен Весник на Република Македонија, бр. 49/97)

 4. Закон за ратификација на Конвенцијата за нуклеарна безбедност(Службен Весник на Република Македонија, бр. 10/06)

 5. Уредба за ратификација на Конвенцијата за рано известување за нуклеарни несреќи  (Сл.лист на СФРЈ бр.15/1989)

 6. Закон за ратификација на Конвенцијата за помош во случај на нуклеарни несреќи или радиолошки катастрофи (Службен лист на СФРЈ, бр.  04/91)

 7. Закон за ратификација на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарниот материјал (Сл.лист на СФРЈ бр.9/1985)

 8. Закон за ратификација на Виенската конвенција за граѓанска одговорност за нуклеарни штети (Сл.лист на СФРЈ бр.5/1977)

 9. Уредба за ратификација на Статутот на Меѓународната агенција за нуклеарна енергија (Сл.лист на ФНРЈ бр.1/1958)

 10. Заедничката Конвенција за сигурност при управување со искористено нуклеарно гориво и сигурност при управување со радиоактивен отпад (Службен весник на Република Македонија бр. 113/09).

 11. Закон за ратификација на изменувањето и дополнувањето на Конвенцијата за физичка заштита на нуклеарен материјал (Службен весник на Република Македонија бр.148/11)

Договори:

 1. Закон за ратификација на Договорот за неширење на нуклеарно оружје (Сл.лист на СФРЈ бр.10/1970)

 2. Закон за ратификација на Спогодбата за примена на гаранциите во врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје со дополнителен протокол за заштита (Службен Весник на Република Македонија, бр. 13/02)

 3. Закон за ратификација на Ревидираниот протокол за мали количества кон Договорот меѓу Република Македонија и Меѓународната агенција за атомска енергија за примена на безбедносни мерки во врска со Договорот за неширење на нуклеарно оружје (Службен Весник на Република Македонија, бр. 43/07)

 4. Дополнителен протокол кон Спогодбата меѓу Република Македонија и Меѓународната агенција за атомска енергија за примена на гаранциите во врска со Договорот за неширење на нуклеарното оружје.(Службен Весник на Република Македонија, бр. 43/07)

nike air max 2013 mens grey boots for women black | 95 €, Envío Gratis , Oferta , Nike Air Jordan 1 Blancas y Negras por 64, Gold Toe Air Jordan

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik