pdf iconЗакон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.48/02)

pdf iconЗакон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност (пречистен текст)

pdf iconЗакон за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.135/07)

pdf iconЗакон за изменување и дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.53/11)

pdf iconЗакон за дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.43/14)

pdf iconЗакон за дополнување на законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(Сл. весник на Р. Македонија бр.164/13)

 

Интерен пречистен текст на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност

Nike Air Jordan Rojas Negras por 64, 95€ | Oferta | nike air force nylon pack red wine glasses walmart, Envío Gratis | DN3596 - 001 - Jordan Play Slide - Luka Doncic debuts the Jordan Luka 1 - Primaire - College Chaussures

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik