На ден 10.04.2017 година, Дирекцијата за радијациона сигурност прими донација од  Амбасада на Соединетите Американски Држави во Република  Македонија преку Програмата за контрола на извозот и граничната безбедност,  која се состои од научна и стручна литература од областа на нукларната физика, радијационата заштита, примената на јонизирачкото зрачење во медицината и сл.
По повод десет годишната успешна соработка на Дирекцијата за радијациона сигурност и Амбасадата на САД во Република Македонија, директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност г-дин Џанер Исмаил организираше свечен прием на г-дин George  Clarke и г-ѓа Фросина Ивановска на кои им додели благодарници за севкупната помош во изминатите години.
На состанокот исто така се дискутираше за идните планови и активности на Дирекцијата за радијациона сигурност и можноста за подршка на Амбасадата на САД во Република Македонија за реализирање на истите.

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik