На ден 06.06.2018 година Дирекцијата за радијациона сигурност прими донација од  Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република  Македонија преку Програмата за контрола на извозот и граничната безбедност (EXBS),  која се состои од лаптоп комјутери и систем за озвучување.
Донираната опрема  ќе биде инсталирана во просториите за обука за радијациона заштита и сигурност на Дирекцијата за радијациона сигурност .
Дирекцијата за радијациона сигурност изрази голема благодарност  до Американската амбасада, за оваа  и за претходните донации што ги додели Владата на Соединетите Американски Држави преку Програмата за контрола на извозот и граничната безбедност (EXBS),  бидејќи се од огромна важност за непречено функционирање на Дирекцијата за радијациона сигурност.

 

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik